Výroba tepla z biomasy

Topíme vám ekologicky

V rámci České republiky jsme průkopníci ve využití biomasy na výrobu tepla.

94 % tepelné energie vyrobíme z biomasy.

Naše kotle jsou konstruované na spalování dřevní štěpky a slámy. Spalováním biomasy neprodukujeme emise CO2, jedná se o obnovitelný zdroj. Vykupujeme palivo od místních lesníků a zemědělců, díky tomu udržujeme peníze v regionu a vznikají další pracovní možnosti.

Máte nadbytek biomasy? Kontaktujte naši divizi TTS agro-biomasa.