O nás

Dodáváme Třebíči energii

Nové kvalitní rozvody po celé Třebíči a vysoká účinnost spalování.

Dva pilíře, na kterých stojí nízké ztráty tepla při cestě do vašich domovů.

TTS energo má v Třebíči svoji tradici. Od roku 1995 působíme na trhu s teplem. Náš progresivní a inovativní přístup nás dovedl k myšlence ekologického vytápění našeho města. Již od roku 2001 jsme se začali soustředit na obnovitelné zdroje pro výrobu tepla. V současné době provozujeme unikátní soustavu zásobování teplem. Ze čtyř tepláren dodáváme teplo většině obyvatel Třebíče. Celkem se jedná o více než 650 odběrných míst. Mezi naše odběratele patří školy, školky, nemocnice, průmyslové objekty, rodinné domy a také bytové domy, ve kterých je přes 10 000 bytů. Dodávky tepla jsou realizovány z více jak 94 % pomocí kotlů na spalování biomasy (dřevní štěpka, sláma).

Naše hlavní činnosti

Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie
Výroba elektřiny

Naše společnost je členem Teplárenského sdružení České republiky, které sdružuje právnické osoby podnikající v teplárenství. Sdružení bylo založeno v roce 1991 za účelem podpory podnikání v oblasti zásobování teplem.

Také jsme zapsáni v Okresní hospodářské komoře Třebíč, která nám poskytuje právní poradenství, aktuální semináře a podporu při vyřizování žádostí o dotace.

Jsme členem Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM