O nás

Dodáváme Třebíči energii

Nové kvalitní rozvody po celé Třebíči a vysoká účinnost spalování.

Dva pilíře, na kterých stojí nízké ztráty tepla při cestě do vašich domovů.

TTS energo má v Třebíči svoji tradici. Od roku 1995 působíme na trhu s teplem. Náš progresivní a inovativní přístup nás dovedl k myšlence ekologického vytápění našeho města. Již od roku 2001 jsme se začali soustředit na obnovitelné zdroje pro výrobu tepla. V současné době provozujeme unikátní soustavu zásobování teplem. Ze tří tepláren dodáváme teplo většině obyvatel Třebíče. Celkem se jedná o více než 500 odběrných míst. Mezi naše odběratele patří školy, školky, nemocnice, průmyslové objekty, rodinné domy a také bytové domy, ve kterých je necelých 10 000 bytů. Dodávky tepla jsou realizovány z více jak 90 % pomocí kotlů na spalování biomasy (dřevní štěpka, sláma).

Vybudovali jsme také technologický plynovod pro okolní obce, kde dodáváme plyn pro rodinné domy. Také dodáváme elektřinu pro Průmyslové objekty v okolí našich tepláren.

Naše hlavní činnosti

Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie
Výroba elektřiny
Distribuce elektřiny
Obchod s plynem

Naše společnost je členem Teplárenského sdružení České republiky, které sdružuje právnické osoby podnikající v teplárenství. Sdružení bylo založeno v roce 1991 za účelem podpory podnikání v oblasti zásobování teplem.

Také jsme zapsáni v Okresní hospodářské komoře Třebíč, která nám poskytuje právní poradenství, aktuální semináře a podporu při vyřizování žádostí o dotace.