Nezávislost na energiích „Ostrov života“

Tepelný komfort bez starostí

Pro případ výpadku dodávky elektrické energie nebo zemního plynu jsme vybudovali energetickou soběstačnost tepláren na vlastních zdrojích. Do tohoto výjimečného projektu s názvem „Ostrov života“ jsme ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Třebíč zahrnuli Nemocnici Třebíč, která je nyní připravena na výpadek energií a následné pokrytí důležitých částí nemocnice teplem a elektřinou.

Pokud by tato situace nastala v zimních měsících, kdy venkovní teploty mohou být mínus deset stupňů celsia i nižší, hrozilo by podchlazení a s tím spojené následky – úmrtí zejména u oslabených spoluobčanů. To jsou zejména pacienti nemocnic, klienti ústavů sociální péče, obyvatelé domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných. Fakticky všechna tato zařízení jsou vytápěna pomocí kotlů na zemní plyn a při výpadku elektřiny nebo zemního plynu by nefungovala. Zde by se pacienti, zejména ti imobilní a oslabení, zcela jistě ocitli v ohrožení života.

„Kdo je připraven, je méně překvapen – a v tomto případě jde o záchranu lidských životů. Ostrov života je schopen zachránit život desítkám či stovkám lidí. Jsme proto rádi, že jsme mohli nemocnici, ale vlastně všem ohroženým skupinám obyvatel celého Kraje Vysočina takto dát šanci.“

Ing. Richard Horký
TTS energo s.r.o.