Dispečink a havarijní služba

Nečekejte do rána, na havarijní linku +420 602 793 489 volejte hned

Na Vaše e-maily Vám odpovíme do 24 hodin

V případě závažného problému nás prosím kontaktujte telefonicky na číslo 602 793 489

Na havarijní lince se dovoláte přímo dispečerovi, který s vámi probere co vás trápí. Všechny formality vyřídíte přímo v Třebíči
Na vaše emaily Vám odpovíme do 24 hodin. V případě závažného problému nás prosím kontaktujte telefonicky
U zařízení v záruční době provádíme servis zdarma

Havarijní služba pro naše odběratele

Sazebník platný od 1. 5. 2019:

Hodinová zúčtovací sazba (HZS) 480,- Kč/hodinu bez DPH (pracovníci provozu SZT)
Hodinová zúčtovací sazba (HZS) 650,- Kč/hodinu bez DPH (technici provozu SZT)
(účtuje se každá započatá ½ hodina práce)
Dopravné po Třebíči (paušál) 100,- Kč bez DPH
Materiál, náhradní díly dle skutečných nákladů
U havarijních zásahů prováděných mimo pracovní dobu (tj. mezi 15,30 a 7,00 hod. nebo v sobotu, v neděli a o svátcích) bude hodinová sazba zvýšena o 25%.
Pořadí řešení havarijních zásahů určuje dispečink na základě stanovených priorit:
1. nemocnice, školy, školky
2. domovy důchodců, sociální zařízení,
3. bytové domy s uzavřenou smlouvou na poskytování technických služeb spojených s provozem předávací stanice,
4. ostatní odběratelé bez uzavřené smlouvy na poskytování technických služeb spojených s provozem předávací stanice.

TTS energo s.r.o. zajišťuje odběratelům provoz, servis a havarijní službu na přívodním potrubí SZT a předávacích stanicích tepla. Ostatní servisní práce jsou v kompetenci správců bytových domů.
V případě požadavku na servisní práce na rozvodech v domě se spojte s vaším správcem.
Při řešení problémů vám mohou být nápomocni naši kvalifikovaní pracovníci dispečinku popř. technici.


Příklad řešení havarijní situace:
Mám uzavřenou smlouvu na dodávku tepla přímo s TTS energo s.r.o. → kontaktuji dispečink TTS  602 793 489.
Nemám uzavřenou smlouvu na dodávku tepla přímo s TTS energo s.r.o., jsem vlastníkem bytu → kontaktuji správce nemovitosti (Jiří Drašar a.s., Stavební bytové družstvo Třebíč, …).


Smlouva o umístění a o poskytování technických služeb spojených s provozem předávací stanice

Sazebník platný od 1. 5. 2019:

Odměna za předmět plnění 395,- Kč/měsíc bez DPH