Formuláře

Postup přepisu odběrných míst energií při stěhování
K úspěšnému dokončení přepisu odběrného místa při stěhování či přepisu majitele je vždy zapotřebí dvou stran – nového odběratele a původního odběratele. Každý za sebe vyplní následující informace a dokumenty:

Žádost o připojení (vyplní nový odběratel)
Žádost o ukončení smlouvy na dodávku energií (vyplní původní odběratel)

Na žádostech je potřeba uvést:

shodný stav měřiče tepla, případně elektroměru*.

* údaje uvádějte pouze při přepisu el. energie v objektu Velkomeziříčská 1121 Třebíč.

datum předání bytu/objektu (vždy k poslednímu/prvnímu dni v měsíci) – rozhodující pro vystavení ukončovací faktury je stav na měřiči tepla, případně elektroměru. Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete na e-mail info@tts.cz nebo poštou na sídlo firmy TTS energo s.r.o., Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč.

Co se bude dít dál?
Nový odběratel:
Po obdržení vyplněné a podepsané žádosti o připojení, vypracujeme smlouvu na dodávku tepelné energie/elektrické energie a společně s rozpisem záloh ji zašleme novému odběrateli na uvedenou adresu v žádosti.
Původní odběratel:
Po obdržení vyplněné a podepsané žádosti o ukončení smlouvy na dodávku energií vypracujeme dohodu o ukončení smlouvy, vystavíme ukončovací fakturu a zašleme původnímu odběrateli na uvedenou adresu v žádosti.


Žádosti jsou ve formátu PDF, pro otevření je potřeba software Adobe PDF Reader (ke stažení zde).