Vyjádření k existenci sítí

Pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí pokračujte zde.

V případě potřeby průběhů sítí pro účely zpracování projektové dokumentace nás kontaktujte na e-mail: vyjadreni@tts.cz a zašlete nám záměr stavby s přesnou adresou a zakreslenou ohradou zájmového území.