Dotační programy

Záruka elektromobilita

Naše společnost zakoupila 2 elektromobily Citroen e-Berlingo plus 100 kW/136 k v rámci projektu "POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILů" (2024-2477-ZE) podpořeného z prostředků Evropské unie. Tato vozidla budeme používat zejména k jízdám po Třebíči. Věříme, že tím přispějeme k lepšímu ovzduší ve městě. Vozidla budeme nabíjet také energií z vlastní fotovoltaické elektrárny.

Více >

Vývoj inovativního hnojiva ze spečenců popela

16.4.2024
Byla zahájena realizace projektu "Vývoj inovativního hnojiva ze spečenců popela, reg. č. CZ.01.01.01/05/23_009/0002208". Cílem záměru je posouzení zpracování spečených popelovin
na inovativní produkt s přidanou hodnotou díky jejich transformaci na nové komplexní hnojivo. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více >

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Koželužská 997

10.6.2021
Byla zahájena realizace projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Koželužská 997". V rámci projektu bude provedeno zateplení obálky budovy, výměna dveří a oken, zateplení střechy objektu, zateplení přesahujícího 3. NP ze spodní strany, rekonstrukce hromosvodů v souvislosti se zateplením střechy, výměna osvětlení s cílem snížení energetické náročnosti budovy a s tím spojená úspora nákladů na vytápění a spotřebu el. energie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.10.2021
Více >

Teplárna Západ - rozšíření SZT

3.5.2021
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Západ - rozšíření SZT", který řeší rozvoj stávající soustavy zásobování tepelnou energií, napojení nových odběratelů za účelem vyššího využití stávající zařízení na výrobu tepla s biomasy a využití stávající vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Cílem je dosažení úspor primární energie. Součástí projektu je také instalace předávací stanice, včetně měření a regulace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 30.6.2021
Více >

Teplárna JIH - rozšíření CZT Karlovo náměstí 2

5.4.2021
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna JIH - rozšíření CZT Karlovo náměstí 2", který řeší rozvoj stávající soustavy zásobování tepelnou energií, napojení nových odběratelů za účelem vyššího využití stávající vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic, včetně měření a regulace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 31.8.2022
Více >

Rozšíření SZT Třebíč

2.10.2020
Byla zahájena realizace projektu "Rozšíření SZT Třebíč", který řeší rozvoj stávající soustavy zásobování tepelnou energií, napojení nových odběratelů za účelem vyššího využití stávající zařízení na výrobu tepla s biomasy a využití stávající vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Cílem je dosažení úspor primární energie. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic, včetně měření a regulace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 31.10.2022
Více >

Sever-akumulace energie, FV, RN stanice

Jméno žadatele - TTS energo s.r.o.
Termín realizace - 3.6.2019 - 29.11.2019
Způsobilé výdaje - 866 061,9 Kč
Dotace - 606 243,33 Kč
Popis projektu - součástí projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektu teplárny Sever, instalace zařízení pro uchování elektrické energie a rychlo-nabíjecí stanice pro elektromobily.
Závěry a výsledky projektu - zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, snížení nákladů na provoz, pořízení vlastní nabíjecí stanice, snížení emisí skleníkových plynů.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >

Realizace energetických úspor, TTS energo s.r.o.

Byla realizována akce "Realizace energetických úspor, TTS energo s.r.o." V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu došlo k výměně mobilní technologie v podobě samojízdného nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >

Teplárna Sever - akumulace energie, FV, RN stanice

21.3.2019
Byla podepsána smlouva na realizaci projektu "Sever-akumulace energie, FV, RN stanice", jehož součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu teplárny Sever, instalace zařízení pro uchování elektrické energie a rychlo-nabíjecí stanice pro elektromobily. Cílem projektu je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, snížení nákladů na provoz, pořízení vlastní nabíjecí stanice, snížení emisí skleníkových plynů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.11.2019
Více >

EULÁLIE II

EULÁLIE II – Moderní a ekologický zdroj na palivový mix - poloprovozní jednotka
Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a průmyslový vývoj poloprovozní jednotky moderního a vysoce účinného zdroje na palivový mix středního tepelného výkonu ("EULÁLIE II"). Poloprovozní jednotka bude vycházet z prototypu, který byl vyvinut v rámci projektu 4514 - EULÁLIE. Cílem projektu je vytvoření poloprovozní jednotky a získání užitného vzoru.

Výsledkem projektu bude realizace poloprovozní jednotky na základě prototypové jednotky s pokročilou optimalizací zejména spalovacího procesu, technologií využití tepla a čištění spalin. Poloprovozní jednotka bude sloužit jako referenční ekologický energetický zdroj na palivový mix, přičemž na této jednotce bude možné provádět specifické spaovací zkoušky vedoucí k optimálnímu návrhu zařízení na míru dle požadavků konkrétního zákazníka.

Díky ověřeným reálným datům získaných z poloprovozní jednotky bude možné vytvořit maximálně efektivní technoligii "na míru" za minimální možnou cenu vzhledem k požadovaným parametrům. Zařízení navržená na základě referenčních dat z poloprovozní jednotky budou svým výkonovým rozsahem určena pro řešení energetické situace regionů, mikroregionů, obcí, výrobních podniků, atd.

Výstavba těchto nových zařízení bude znamenat unikátní technicko-ekonomicky vyvážené řešení pro energetické využití palivového mixu, zajišťující energetickou soběstačnost a umožňující energetické využití kontaminované biomasy či komunálních odpadů v místě jejich vzniku.

Tento projekt je financován za podpory EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >

EULÁLIE

EULÁLIE – Moderní a ekologický zdroj na palivový mix
Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a průmyslový vývoj prototypu moderního a vysoce účinného energetického zdroje na palivový mix středního tepelného výkonu („EULÁLIE“). Prototyp bude vyvinut tak, aby zajišťoval ekologické využívání palivového mixu a to i kontaminovaného, který jinak není možno v běžných energetických zařízeních spalovat a využívat pro výrobu energie. Prototyp se bude vyznačovat integrací osvědčených technických řešení do unikátní technologické jednotky.
Výsledkem projektu bude realizace plně provozní prototypové jednotky, která bude sloužit jako referenční jednotka. Prototyp bude umožňovat ověření funkčnosti pro různé specifické případy. Na této jednotce bude možné provádět různé spalovací zkoušky za účelem optimálního návrhu zařízení pro konkrétního zákazníka s konkrétními požadavky.
Tento postup zaručí následnou bezproblémovou dodávku zařízení "na míru" s optimalizovaným rozsahem zařízení a za minimální možnou cenu ve vztahu k požadovaným parametrům. Taková zařízení budou svým výkonovým rozsahem určena pro řešení energetické situace regionů, mikroregionů, obcí, výrobních podniků, atd.
Na trhu se tak objeví unikátní technicko-ekonomicky vyvážené řešení umožňující energetické využití palivového mixu, zajišťující energetickou soběstačnost a umožňující energetické využití kontaminované biomasy v místě jejich vzniku.
Tento projekt je financován za podpory EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >

Tomáše Bati

27.4.2018
Byla zahájena realizace akce "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy p.č. 6281". V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a stavební úpravy vstupů do objektů s výměnou vstupních dveří. Cílem stavby je snížení tepelné spotřeby objektu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.6.2018
Více >

Teplárna Sever

18.4.2018
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Sever - rozšíření SZT", který řeší napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.8.2019
Více >

Velkomeziříčská 989

14.3.2017
Byla zahájena realizace akce "Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Velkomeziříčská 989". V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení stropní konstrukce 2NP, výměna klempířských prvků, stavební úpravy spojené s výměnou oken. Cílem stavby je snížení tepelné spotřeby objektu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 31.10.2017
Více >

Teplárna Sever/Jih

1.8.2016
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Sever/Jih - rozšíření rozvodů tepla", který řeší napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 30.11.2017
Více >

Foto z akce „Sever-akumulace energie, FV, RN stanice