Dotační programy

Velkomeziříčská 989

14.3.2017
Byla zahájena realizace akce "Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Velkomeziříčská 989". V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení stropní konstrukce 2NP, výměna klempířských prvků, stavební úpravy spojené s výměnou oken. Cílem stavby je snížení tepelné spotřeby objektu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 31.10.2017
Více >

Teplárna Sever/Jih

1.8.2016
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Sever/Jih - rozšíření rozvodů tepla", který řeší napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 30.11.2017
Více >

Tomáše Bati

27.4.2018
Byla zahájena realizace akce "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy p.č. 6281". V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna oken a stavební úpravy vstupů do objektů s výměnou vstupních dveří. Cílem stavby je snížení tepelné spotřeby objektu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.6.2018
Více >

Teplárna Sever

18.4.2018
Byla zahájena realizace projektu "Teplárna Sever - rozšíření SZT", který řeší napojení nových objektů na centrální rozvody tepla. Součástí projektu je také instalace předávacích stanic. Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Stavba byla dokončena dne 29.8.2019
Více >

Teplárna Sever - akumulace energie, FV, RN stanice

21.3.2019
Byla podepsána smlouva na realizaci projektu "Sever-akumulace energie, FV, RN stanice", jehož součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu teplárny Sever, instalace zařízení pro uchování elektrické energie a rychlo-nabíjecí stanice pro elektromobily. Cílem projektu je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, snížení nákladů na provoz, pořízení vlastní nabíjecí stanice, snížení emisí skleníkových plynů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >