Teplárna VÝCHOD

Žďárského, Třebíč

Parní teplárna na dřevní štěpku. Nově postavená teplárna u areálu bývalého výrobce nábytku Jitona. Teplárna dodává tepelnou energii převážně novému odběrateli v areálu, slouží ale také jako pomocná teplárna pro soustavu teplárny JIH. V provozu od roku 2019.

Celkový tepelný výkon zdroje
4,626 MW
Celkový elektrický výkon zdroje
150 kW
Celková délka teplovodního potrubí
155 m
Počet zásobovaných bytů
0
Počet ostatních napojených objektů
1
Výška komína
30 m
Teplárna nemá vlastní akumulátor, pro plné využití výkonu kotle slouží soustava teplárny JIH
Aktuální skladba zdrojů
Kotel parní o výkonu 4,4 MW (6tun páry za hodinu) na spalování dřevní biomasy a odpadního dřeva
Kogenerační jednotka Tedom - 150 kW

Orientační dostupnost teplárny Východ