Kogenerační jednotky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Dodávají energii dle potřeby, snižují emisi CO2

Flexibilní zdroj energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, neboli kogenerace, je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu.
Elektrická energie je vyráběna hlavně pro pokrytí vlastní spotřeby teplárny. Kogenerační jednotky také slouží i jako náhradní zdroj elektrické energie v případě výpadku distribuce hlavní rozvodné sítě.