Filtrační zařízení spalin

Spaliny se snažíme co nejefektivněji čistit, pro tyto účely používáme následující technologie:
  • Látkový filtr spalin určený pro slámové kotle – odlučuje velké množství pevných částí ze spalin
  • Elektrofiltr suchých spalin určený pro štěpkové kotle

  • Spalinový kondenzátor včetně elektrofiltru mokrých spalin – filtrační zařízení pro štěpkové kotle, zisk dalšího tepla ze spalin