11. 1. 2019

Richard Horký ve Světě průmyslu

TTS energo vyrábí teplo s 85% účinností

Společnost TTS energo, s. r. o., působí v Třebíči na trhu s teplem formou ekologického vytápění tohoto města. Firma je zaměřena na obnovitelné zdroje pro výrobu tepelné energie. V současné době provozuje unikátní soustavu zásobování teplem. Město Třebíč je v tomto směru pilotní projekt a inspirace pro další aglomerace nejen v České republice. S ředitelem společnosti Ing. Richardem Horkým jsme hovořili zejména o výhodách ekologické produkce tepla.

Společnost TTS energo se prezentuje jako inovativní, ekologický výrobce tepla. O co vaše firma opírá uvedenou charakteristiku?

Teplem ze tří tepláren zásobujeme převážnou část města Třebíč. Tepelnou energii vyrábíme z 90 % spalováním biomasy, konkrétně spalováním dřevní štěpky a slámy, tedy neprodukujeme emise CO2, a jedná se proto o obnovitelný zdroj energie. Zbývajících 10 procent tepla produkujeme z kombinované výroby tepla a elektřiny v kogeneračních jednotkách. V tomto případě je naším palivem zemní plyn. Pouze jej ovšem nespalujeme, ale současně vyrábíme „čistou“ elektrickou energii. Řekl bych proto, že jsme „cool“, jelikož víc než splňujeme přísné evropské emisní limity.  K čištění spalin používáme moderní technologie. Podle typu kotle a jeho paliva aplikujeme více druhů filtrací. Momentálně jsou naše emise u štěpkových kotlů do 20 mg/m³ a u slámových kotlů do 10 mg/m³. Limity, které nesmí emise překročit dle evropského zákona do roku 2018, určují hodnotu 50 mg/m³.

Co TTS energo přinesla orientace na biomasu a radikální modernizace jejích tepláren?

Máme nejnižší ceny tepla v kraji Vysočina a jedny z nejnižších v České republice. Kromě toho děláme aktivní obchodní politiku. Díky tomu stále napojujeme nové odběratele, především takzvané ostatní objekty. To jsou nemocnice, školy, školky, hotely, průmyslové závody a podobně. Samozřejmě připojujeme i bytové domy. Ovšem v Třebíči se postaví pouze asi 100 bytů ročně. Zhruba to je také množství, o kolik se zvyšuje počet tohoto typu našich odběratelů za rok k těm 10 tisícům, které již teplem zásobujeme.

Jak se vám podařilo dosáhnout nízkých cen tepla z technického i obchodního hlediska?

Biomasa jako palivo je konkurenceschopná vůči uhlí i plynu. Podařilo se nám dosáhnout výroby tepla s energetickou účinností 85 %. V roce 2001 jsme prodali 326 tisíc GJ tepelné energie. Loni to bylo 344 tisíc GJ. Ovšem je třeba přitom vzít v úvahu, že před 17 lety prakticky žádná stavba nebyla zateplená. Dnes, i díky různým dotacím, je to obráceně a spotřeba tepla oproti roku 2001 klesla zhruba o polovinu. My jsme si prodeje nejen udrželi, ale ještě je zvýšili. Zmínil jsem aktivní obchodní politiku. Ta spočívá kromě ceny i v různých výhodách, které odběratelům poskytujeme. Například vyhotovení přípojky včetně projektové dokumentace poskytujeme zdarma. Dále předávací stanici tepla lze ovládat dálkově a také je možnost internetového připojení po optickém kabelu. Kromě toho nabízíme řadu dalších bonusů. Především ale dodáváme teplo celý rok, v zimě teplo, v létě teplou vodu, bez odstávek. Teplo dodáváme neustále, jako elektrárny elektřinu.

Kdy a proč se TTS energo rozhodla pro biomasu jako palivo?

První kotel na spalování biomasy jsme uvedli do provozu v roce 2001. Předtím jsme jako zdroj tepla používali zemní plyn. Tehdy na prahu nového století jsme si vytkli za cíl být trvale udržitelnou regionální energetikou. To znamená využívat paliva dosažitelná v našem kraji. Pak také peníze, které za ně zaplatíme, zůstávají na Vysočině. Dnes je to 52 milionů korun za štěpku a slámu. Spotřebujeme osm až devět tisíc tun slámy a 28 tisíc tun štěpky za rok. Tím jsme také nepřímo vytvořili 30 až 40 pracovních míst u dodavatelů paliva.

Zařízení pro výrobu a dodávky tepla jsme nově vybudovali. Máme 45 kilometrů nových, naddimenzovaných teplovodů, a v důsledku toho i minimální tepelné ztráty. Přirozeně, něco to stálo. Peníze i úsilí, ale já jsem se rozhodl a nesu za to osobní odpovědnost.

Město Třebíč je v tomto směru pilotní projekt a inspirace pro další aglomerace. Slovenská Národná energetická spoločnosť, a. s., přebudovala podle našeho vzoru teplárny v 10 městech. Snažíme se, aby se něco podobného podařilo i na Ukrajině. Naše firma pro tyto záměry poskytuje inženýring.

TTS energo nyní rozvíjí projekt Nezávislost na energiích „Oáza života“. Co je cílem tohoto záměru?

Pro případ výpadku dodávky elektrické energie nebo zemního plynu jsme vybudovali energetickou soběstačnost tepláren na vlastních zdrojích. Do tohoto projektu s názvem „Oáza života“ jsme ve spolupráci s krajem Vysočina a městem Třebíč zahrnuli Nemocnici Třebíč, která je nyní připravena na výpadek energií a následné pokrytí důležitých částí nemocnice teplem a elektřinou. Pokud by tato situace nastala v zimních měsících, kdy venkovní teploty mohou být minus 10 stupňů Celsia i nižší, hrozilo by podchlazení a s tím spojené následky – úmrtí zejména u oslabených spoluobčanů. To jsou zejména pacienti nemocnic, klienti ústavů sociální péče, obyvatelé domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných. Fakticky všechna tato zařízení jsou vytápěna pomocí kotlů na zemní plyn a při výpadku elektřiny nebo zemního plynu by nefungovala. Nyní stanovujeme další objekty, které budou krizovými místy pro případ výpadku dodávek elektřiny a plynu. Pokud by taková krize nastala, Třebíč by se stala evakuačním městem pro kraj Vysočina.

Připravil Ivan Jemelka, www.reportazezprumyslu.cz

Svět průmyslu

Ukončení topné sezóny 2023/2024

20. 5. 2024
Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj venkovní teploty a předpovědi počasí pro další období dnes ukončujeme topnou sezónu 2023/2024. V případě ochlazení jsme připraveni, po domluvě s předsedy SVJ,...
Více >

Podpora činnosti Oblastní charity Třebíč

17. 5. 2024
...
Více >

Návštěva z Kraje Vysočina na teplárně SEVER

17. 5. 2024
Teplárnu SEVER navštívili dne 30. dubna paní náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a pan radní Kraje Vysočina Jan Břížďala. Na naší největší provozovně se seznámili s fungováním CZT (centrální...
Více >