22. 11. 2017

Nový Kaipan nese logo TTS

Obec Dukovany je dalším místem, kde byl spuštěn kotel na dřevní štěpku vyrobený v divizi Boilers,

která spadá pod třebíčskou firmu TTS. Provoz teplárny byl oficiálně zahájen v sobotu 18. listopadu 2017,

kdy na zdejším zámku zároveň probíhaly zabijačkové hody a tradiční akce Košt slivovice. Díky tomu si novou

teplárnu přišly prohlédnout stovky lidí, mezi nimi i poslankyně PSP ČR Monika Oborná.

Teplárnu, která byla vybudována na zelené louce, provozuje společnost Dukovanská teplárenská s.

r. o. Tu v současné době z 51 % vlastní obec a ze 49 % firma TTS.

Teplárna bude vytápět i zámek

„Dukovanská teplárenská s. r. o. později zcela přejde pod vlastnictví obce Dukovany,“ sdělil

starosta Dukovan Miroslav Křišťál. „V současné době máme za sebou první etapu této akce. Jsou napojeny

teplovody k předávacím stanicím a teď je na vlastnících domů, aby svůj otopný systém připojili k předávacím

stanicím.“

Teplárna na biomasu bude v rámci první etapy této akce vytápět nejen 60 domácností, ale i větší

budovy, jako jsou bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice, firmy, Jednota či zmíněný Zámek

Dukovany. Raně klasicistní stavba tak bude svým způsobem unikátem – podobných historických objektů, které

by byly vytápěny obnovitelnými zdroji, není mnoho.

V teplárně je instalován kotel o výkonu 1,5 MW spalující dřevní štěpku. Stejný typ bude osazen i

během druhé etapy, takže celkový výkon dukovanské teplárny bude 3 MW. Jejich provoz přinese obyvatelům i

obci značné úspory, protože se zde dosud topí drahou elektřinou, nebo ji nahrazují neekologickým uhlím.

Lidé budou za teplo platit o polovinu méně

„Má to historické důvody,“ vysvětlil majitel skupiny firem TTS Ing. Richard Horký. „Když se

stavěla nedaleká jaderná elektrárna, obci Dukovany se slíbila režijní, velmi nízká cena elektřiny. Jenže

postupem času se z toho stalo nejdražší topení. Zatímco nyní tedy obyvatelé Dukovan platí zhruba 750 až 800

Kč/GJ, po přechodu na biomasu to bude 345 Kč/GJ.“

Investice do první etapy činily 48 milionů Kč, přičemž na 52 % této sumy se podařila získat

dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nyní se připravuje druhá etapa, která pojme veškeré zbývající budovy v obci Dukovany,“

pokračoval Křišťál s tím, že tato fáze by měla být zakončena v sezoně 2018/2019.

V obci Dukovany žije 840 obyvatel, přičemž její roční rozpočet pro rok 2017 činí cca 65 milionů

Kč (tedy zhruba 77 tisíc Kč na obyvatele). Výstavba teplárny významně přispěje k ekologizaci obce.

Topná sezóna se blíží

18. 9. 2020
Zahájení otopné sezóny se řídí dle legislativy: - Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2...
Více >

Omezení pohybu osob v prostorách firmy TTS energo

14. 9. 2020
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci omezujeme pohyb osob ve všech prostorách firmy TTS energo. Cizí osoby mají vstup zakázán, v případě nutné návštěvy je vstup povolen pouze s rouškou. I nadále můžete...
Více >

Ukončení topné sezóny 2019/2020

3. 6. 2020
Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj venkovní teploty a předpovědi počasí pro další období dnes ukončujeme topnou sezónu 2019/2020. V případě ochlazení jsme připraveni, po domluvě s předsedy SVJ,...
Více >